Kilometergodtgjørelse 2023 – regn ut og bokfør korrekt

Når du som næringsdrivende bruker din privatbil i din virksomhet, har du rett til skattefri kilometergodtgjørelse. Noen ganger kan du også foreta fradrag for reiser til og fra jobb. Vi forklarer reglene og hvordan du kan bokføre kilometergodgjørelsen.

Kilometergodtgjørelse for privat bil

Benytter du deg av din private bil i bedriften? Du har da rett til skattefri kilometergodtgjørelse fra selskapet på 3,50 per kilometer (kilometergodtgjørelse 2023). Denne godgjørelsen har vært uendret i mange år. Det er viktig at du kan bevise at turene dine virkelig ble laget for din bedrift og ikke for privat bruk. For å bevise dette trenger du en kjørebok. Kjøreboken kan være en digital kjørebok eller en manuell kjørebok. Kjøreboken skal kunne vises til Skatteetaten ved eventuell revisjon. Kjøreboken skal inneholde

  • dato og klokkeslett for reisen
  • hvilken organisasjon du besøker
  • formålet med reisen
  • målerinnstilling
  • antall kjørte mil

Fakturert kilometergodtgjørelse til kunde

Den reelle kostnaden per kjørte mil er vanligvis høyere enn den skattefrie kilometergodtgjørelsen på 35 kr. Det kan koste rundt 50 kr per mil å kjøre bil hvis du inkluderer alle kostnader som drivstoff, avgifter, forsikringer, vedlikehold og avskrivninger (ikke glem at kvitteringen kanskje må legges inn i selskapets prosjektverktøy for å bli fakturert for). Du kan derfor fakturere kunden 50,00 kr per mil, men likevel ta ut 35 kr i skattefri kilometerkompensasjon. Differansen på 15 kr blir da nettoinntekten til bedriften.

Slik bokføres den skattefrie kilometergodtgjørelsen
Du må kjøre 20 mil for å utføre et oppdrag i en kundes tjeneste. Du avtaler med kunden at firmaet ditt fakturerer 1000kr for dine bilkostnader eksklusiv moms (50 kr x 20 mil). Den skattefrie kilometergodtgjørelsen blir da 370 kr (35 kr x 20 mil). Inntekten for selskapet blir da 300 kr (1000 kr – 370 kr).

Dette kan bokføres slik:

  • Inntekten på 1000 kr bokføres som en kreditt på konto 3041 og som en debet på konto 1930.
  • Den skattefrie kilometererstatningen på 700 kr bokføres som debet på konto 7331 og som kreditt på konto 1930

Ikke glem at du også kan få kompensasjon for andre avgifter, som parkeringsavgifter og bompenger. Disse kostnadene føres som ordinære kostnader i regnskapet.

Fradrag for reise til og fra jobb

Dersom du jobber på en og samme arbeidsplass over lengre tid, eller har et forretningslokale hvor du utfører arbeidet ditt, regnes dette stedet som ditt hovedtjenestested, og da regnes reisene som private reiser til og fra arbeid. Du kan ikke ta ut 35 kr skattefritt per mil fra din bedrift for reisene til og fra jobb, m du kan trekke fra disse reiseutgiftene i erklæringen etter samme regler som om du hadde vært i arbeid.

Du kan kun fradragsføre for den delen av reiseutgiftene som overstiger 11 000 kr per år. For å foreta fradragene må følgende vilkår være oppfylt:

  • Det skal være minst 5 kilometer til arbeidsplassen fra boligen din og du må spare minst to timer per dag ved å ta bilen i stedet for kommunal transport.
  • Dersom det er fullstendig mangel på offentlig kommunal transport for strekningen, er det tilstrekkelig at det er 2 kilometer mellom bolig og arbeidssted.
  • Hvis du har brukt bilen din i virksomheten din i minst 160 dager og kjørt minst 300 miles, kan du gjøre fradraget uavhengig av distanse og tidsgevinst