Servicebil som tas med hjem til privat adresse

Når du tar servicebilen hjem til din privat adresse, gjelder følgende regler dersom du vil unngå fordelsbeskatning. Reglene for servicebiler som tas hjem til boligen gjelder for yrkeskategorier som bruker fullt utstyrte firmabiler (servicebiler). Eksempler på disse er håndverkere, montører og servicepersonell.

Skatteregler for servicebil

Bilen skal være utstyrt slik at den ikke egner seg for privat kjøring

Skatteetaten skriver: «Dersom en slik bil på grunn av dets spesielle utstyr og bruk ikke egner seg for privat kjøring og heller ikke brukes til andre reiser enn til reiser mellom hjem og arbeidsplass, bør bilgodtgjørelsen ikke benyttes»

Bilen må ikke brukes til private turer mer enn 10 ganger i året og turene må være under 100 mil i løpet av et år.

Skatteetaten skriver: «Dersom du bruker arbeidsgivers bil til private reiser mer enn 100 mil eller ved mer enn 10 anledninger i året, blir det en bilfordel du skal beskattes for. For at du skal kunne vise at du ikke har brukt bilen privat, bør du ha kjørejournal og nøye føre alle reiser, både privat og i arbeid.»

Privat adresse som arbeidssted

For å ta med deg tjenestebilen hjem, må du også ha boligen som arbeidssted. Det betyr at du regelmessig ikke får parkere på stedet der bedriften holder til, men må kjøre direkte til ulike arbeidsplasser eller til leverandører og innkjøpssteder for materiell.

Kjørebok kreves

For å oppfylle disse kravene må du føre en kjørebok enten elektronisk eller manuell. Hvis du har en elektronisk kjørebok som automatisk registrerer reisene dine, slipper du å stå uten dokumentasjon på kjøreturene dine.