Kjørebok

Hva trenger jeg å vite om det skatteetatens krav til kjørebok? Hva er viktig å tenke på? Vi forklarer begrepene.

Legg til din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hva er en kjørebok?

Kjørebok fungerer som bevis på at reisene med selskapets biler er dokumentert korrekt.

En kjørebok er et dokument (digitalt eller fysisk) der du noterer når, hvor langt, hvilket sted og hvorfor en ansatt har kjørt selskapets bil. Skatteetaten ser på kjørejournalen din som et bevis på at reisene har gått riktig for seg og som grunnlag for å kunne gjennomgå bilfordeler av forskjellige slag, og anbefaler at du bruker elektronisk kjørebok.

Reglene for kjørebok er basert på skattelovgivning og derfor gjelder den omvendte bevisbyrden. Det er alltid opp til skattebetaleren å bevise at dokumentasjonen er korrekt, og dette er vanligvis en sterk grunn til at man velger en kjørebok som registrerer bilturene automatisk ved hjelp av smarte GPS -enheter installert i kjøretøyene.

Hvorfor trenger jeg kjørebok?

Ifølge det skatteetaten må de som bruker selskapets biler «registrere alle reiser med bil på en detaljert måte». En kjørebok kan være digital eller oppbevares på papir, men det vanligste i dag er at selskaper bruker en digital kjørebok som er koblet til bilen og registrerer alle reiser automatisk. Rent skattemessig kan du oppsummere hovedårsakene til at du trenger kjørebok:

 1. For at du ikke skal bli skattepliktig (på firmabilen). For privat kjøring kan bilen bare brukes ved maksimalt ti anledninger i året og med en total kjørelengde på maksimalt 100 mil. Hvis du som eier eller ansatt har firmabil, må du, for å unngå beskatning, sørge for at reglene følges.
 2. Lavere skatt på firmabilen. Hvis du kjører 3000 km eller mer i tjenesten med en firmabil i løpet av kalenderåret, har du en sjanse til å få en lavere beskatning (75 prosent av verdien). Vanligvis er det arbeidsgiveren din som håndterer reduksjonen av bilstønadsverdien. Hvis arbeidsgiveren din ikke gjør det, kan du uavhengig be om reduksjon i bilstøtteverdien i skattemeldingen.
 3. Gratis drivstoff. Hvis arbeidsgiver betaler drivstoffet i forbindelse med bilstønaden. Det er for dine private turer at du blir skattlagt for drivstoffordel, forutsatt at du kan vise hvor mye du har kjørt i tjenesten. Hvis du ikke kan vise hvor mye du har kjørt i tjenesten, blir du skattlagt på fordeler for alt drivstoff, som kan være kostbart.

Hva bør en kjørebok inneholde?

På det skatteetatens nettsted kan du lese at følgende informasjon for hver fullførte reise i tjenesten må vises i kjøreboken:

 • Måleravlesning i begynnelsen og slutten av året.
 • Dato og måleravlesning i starten av turen og hvor turen startet
 • Formål / formål med turen og til hvilke steder / selskaper / kontaktpersoner som er besøkt (ikke private turer)
 • Antall kjørte kilometer
  Måleposisjon og dato på slutten av turen og hvor turen endte

Slik fungerer det

Forståelse av Elektronisk Kjørebok

Nøkkelfunksjoner og Bruksområder

Den Elektroniske Kjøreboken har flere nøkkelfunksjoner som gjør det enkelt å registrere og organisere kjøreturer. En av de viktigste brukes er å registrere tid og dato for hver tur, samt start- og stoppunkter. Denne informasjonen er nyttig for å vurdere kjøretid, ruter og avstander. I tillegg kan Elektronisk Kjørebok også registrere formålet med turen, slik at man kan skille mellom privat og arbeidsrelatert kjøring.

Bruksområdene for Elektronisk Kjørebok er mange. Den kan brukes av bedriftseiere som ønsker å ha full oversikt over sine ansattes kjøring, og den kan også være nyttig for ansatte som ønsker å holde styr på sine egne kjøreturer. Videre kan Elektronisk Kjørebok være et verdifullt verktøy for skatteplanlegging og rapportering.
Elektronisk Kjørebok kan også være til stor nytte for flåtestyringsselskaper som ønsker å optimalisere sine kjøreruter og redusere drivstoffkostnader. Ved å analysere dataene som er registrert i kjøreboken, kan selskapene identifisere ineffektive kjøremønstre og implementere tiltak for å forbedre effektiviteten.

Hvordan Dataene Lagres og Beskyttes

Når det kommer til lagring og beskyttelse av data, er sikkerheten til Elektronisk Kjørebok av høyeste prioritet. All informasjon som registreres i systemet, lagres trygt og kryptert i en sikker database. Dette sikrer at all data er beskyttet mot uautorisert tilgang. I tillegg til sikker lagring av data, er det også viktig å nevne at Elektronisk Kjørebok er i tråd med gjeldende personvernregler og GDPR-bestemmelser. Dette innebærer at all registrert informasjon behandles i samsvar med strenge retningslinjer for personvern. For å sikre ytterligere beskyttelse av dataene, blir det regelmessig gjennomført sikkerhetsoppdateringer og sårbarhetstester på systemet. Dette bidrar til å opprettholde en høy standard for datasikkerhet og beskytte mot potensielle trusler eller angrep.

Krav og Regler for Elektronisk Kjørebok

Skatteetatens Spesifikasjoner og Krav

For å sikre nøyaktig og korrekt rapportering av kjøring, har Skatteetaten utarbeidet spesifikasjoner og krav som må følges ved bruk av Elektronisk Kjørebok. Det er viktig å være oppmerksom på disse kravene og sørge for at systemet du bruker oppfyller dem.

En av hovedkravene er at Elektronisk Kjørebok skal kunne produsere en pålitelig og uforanderlig rapport som viser alle kjøreturer i løpet av året. Denne rapporten skal kunne eksporteres i et format som er akseptert av Skatteetaten. Det er også viktig at systemet har funksjonalitet for å kunne skille mellom privatkjøring og tjenestekjøring. Dette er essensielt for å sikre riktig beregning av fordelsbeskatning og fradrag. Systemet bør derfor ha tydelige retningslinjer for hvordan denne separasjonen skal gjennomføres og registreres.

Veiledning for Valg av Riktig Elektronisk Kjørebok

Når du velger en Elektronisk Kjørebok for deg eller din bedrift, er det flere faktorer du bør vurdere. Først og fremst er det viktig å velge en løsning som er i samsvar med Skatteetatens krav og spesifikasjoner. Videre er det også viktig å vurdere brukervennligheten til systemet. En god Elektronisk Kjørebok bør være enkel å bruke og ha en intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt å registrere og organisere kjøreturer. 

Til slutt er det også verdt å vurdere andre funksjoner og fordeler som systemet kan tilby. Noen Elektronisk Kjørebøker kan for eksempel ha GPS-sporing som lar deg analysere ruter og avstander mer detaljert. Når du har valgt en Elektronisk Kjørebok som oppfyller dine behov, er det viktig å sørge for at du og dine ansatte blir ordentlig opplært i bruken av systemet. Dette vil bidra til å sikre nøyaktig og pålitelig registrering av kjøreturer, noe som igjen kan spare deg for tid og ressurser i fremtiden. Det er også lurt å regelmessig evaluere bruken av den Elektroniske Kjøreboken for å identifisere eventuelle områder for forbedring. Dette kan inkludere å se på rapporter generert av systemet for å analysere kjøretrender og identifisere potensielle kostnadsbesparelser.

Optimaliser Din Kjørebok med Disse Fordelene

Elektronisk Kjørebok har flere fordeler som kan hjelpe deg med å optimalisere kjøreboken din. En av de største fordelene er tidsbesparelse. Ved å bruke en Elektronisk Kjørebok trenger du ikke lenger å bruke tid på å manuelt registrere og organisere kjøreturer. Systemet tar seg av alt dette for deg, slik at du kan bruke tiden din mer effektivt. En annen fordel er økt nøyaktighet. Elektronisk Kjørebok registrerer informasjonen automatisk, og reduserer dermed risikoen for feilregistreringer. Dette er spesielt viktig når det kommer til rapportering til skattemyndighetene, hvor nøyaktighet er avgjørende.

En ytterligere fordel med Elektronisk Kjørebok er den innebygde GPS-funksjonaliteten. Dette gjør det mulig å nøyaktig spore reisens rute, hastighet og tidspunkt. Med denne informasjonen kan du analysere kjøremønstre, identifisere ineffektive ruter og optimalisere tidsbruken din ytterligere.

Bedriftens Skattefordeler ved Elektronisk Kjørebok

Fordeler ved Redusert Arbeidsgiveravgift
Ved å bruke Elektronisk Kjørebok kan bedrifter ha rett til redusert arbeidsgiveravgift. Dette skyldes at systemet gjør det enklere å dokumentere og rapportere riktig antall arbeidsrelaterte kjøreturer. Ved å kunne dokumentere dette kan bedrifter spare betydelige beløp på arbeidsgiveravgift.

Effektiv Overførsel av Kjøregodtgjørelse til Lønn
Elektronisk Kjørebok kan også gjøre det enkelt å overføre kjøregodtgjørelse direkte til ansattes lønnsutbetaling. Dette sparer bedrifter for tid og forenkler administrasjonen av kjøregodtgjørelse. Samtidig er det også mer praktisk for ansatte å kunne motta kjøregodtgjørelse sammen med lønnen sin.
En annen fordel med å implementere Elektronisk Kjørebok er den økte nøyaktigheten og påliteligheten i kjøreturdataene. Ved å bruke et digitalt system for å registrere kjøreturer, reduseres risikoen for feil eller mangler i rapporteringen. Dette kan bidra til å unngå eventuelle problemer ved revisjon eller skattekontroll, da all nødvendig informasjon er nøyaktig og lett tilgjengelig. Det er også verdt å merke seg at Elektronisk Kjørebok kan bidra til å fremme en mer bærekraftig og miljøvennlig praksis innen bedriften. Ved å ha et system som effektivt sporer og administrerer kjøreturer, kan bedrifter analysere og optimalisere bruken av kjøretøy. Dette kan føre til redusert drivstofforbruk, lavere utslipp og generelt mer miljøvennlige transportløsninger for virksomheten.

Ansatte Skattefordeler ved Elektronisk Kjørebok

Ansatte som bruker Elektronisk Kjørebok kan også dra nytte av flere skattefordeler. Ved å ha en nøyaktig oversikt over kjøringen sin kan de enklere dokumentere arbeidsrelaterte kjøreturer og dermed ha rett til fradrag i skattemeldingen. I tillegg kan Elektronisk Kjørebok gjøre det enklere å følge reglene for privat bruk av firmabil. Ved å registrere formålet med hver tur kan ansatte lett skille mellom privat og arbeidsrelatert kjøring, og dermed unngå eventuelle skattesanksjoner.
Elektronisk Kjørebok har også den fordelen at den kan integreres med andre systemer og applikasjoner som bedriften allerede bruker. Dette gjør det mulig å samle all relevant informasjon på ett sted, noe som sparer tid og forenkler rapporteringsprosessen for både ansatte og arbeidsgivere.

Videre kan Elektronisk Kjørebok bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra kjøretøyene. Ved å optimalisere ruteplanleggingen basert på dataene samlet inn, kan ansatte redusere kjørelengden og dermed bidra til lavere utslipp og bedre luftkvalitet i området.

Viktigheten av Å Registrere Formålet med Turene

En nøkkelingrediens for en nøyaktig og pålitelig Elektronisk Kjørebok er registrering av formålet med hver tur. Dette betyr at du må tydelig indikere om turen er arbeidsrelatert eller privat. Dette er spesielt viktig når det kommer til skatterapportering, da privat bruk av firmabil kan medføre skatteplikt.
Registrering av formålet med turene kan også hjelpe bedrifter med å evaluere og forbedre deres kjøretjenester. Ved å ha klare data om formålet med hver tur kan bedrifter identifisere hvor dekan optimalisere sine transportbehov og eventuelt kutte kostnader.

Regler og Vilkår for Privat Bruk av Firmabil

Privat bruk av firmabil er et vanlig ansettelsesgode i mange bedrifter. Men det er viktig å forstå de regler og vilkår som gjelder for privat bruk av firmabil, spesielt når det kommer til skattemessige forpliktelser. Elektronisk Kjørebok kan være et verdifullt verktøy for å sikre at man overholder disse reglene. De mest vanlige reglene inkluderer begrensninger for antall privatkjørte kilometer og at ansatte må betale en privatandel. Det er viktig å merke seg at brudd på disse reglene kan føre til skattesanksjoner og andre juridiske konsekvenser.

En kjørebok øker effektiviteten

Når man innfører en digital kjørebok, er det vanlig at selskapet reduserer kjøretøykostnadene betraktelig. Det er ofte snakk om reduksjoner på mellom 10-20%. Dette skyldes hovedsakelig redusert privat bruk og dermed lavere drivstoffkostnader og redusert slitasje på bilene.

Rapportene som genereres kan også brukes som fakturagrunnlag i diskusjoner med kunder, noe som igjen sparer tid og gir økt tillit. De kan også hjelpe din bedrift med å ta bedre beslutninger om hvor mange kjøretøyer du trenger og om du kan optimalisere planleggingen av løpene dine og dermed få en mer effektiv ressursbruk.

Viktig å tenke på når du velger kjørebok

I denne artikkelen har vi utforsket alle aspekter ved Elektronisk Kjørebok. Vi har sett på nøkkelfunksjoner, brukervennlighet, samt fordeler både for bedrifter og ansatte. Vi har også diskutert de viktige reglene og vilkårene for privat bruk av firmabil. Gjennom Elektronisk Kjørebok kan du enkelt og effektivt holde styr på kjøringen din, samtidig som du sikrer nøyaktig rapportering til skattemyndighetene. Ved å velge og bruke riktig Elektronisk Kjørebok kan du dra nytte av de mange fordelene og skattefordelene som denne innovative løsningen har å tilby. Ikke nøl med å ta steget og oppgrader din kjørebok til en moderne og digital løsning som Elektronisk Kjørebok. Det vil ikke bare gjøre din kjøreopplevelse enklere og mer effektiv, men det kan også gi deg betydelige skattefordeler.

 
Planlegger du å investere i en kjørebok? Det er mange penger å spare, og du kan unngå skattesmell. Her er en liste over ting du må huske på før du velger leverandør:

 • Enkelhet. Hva skal du bruke kjørebok til? Er det for å oppfylle det skatteetaten krav til dokumentasjon eller vil du bruke det til å administrere virksomheten din. Mange leverandører tilbyr en rekke funksjoner i produktene som forringer brukervennligheten. Velg en leverandør som tilbyr enkle brukergrensesnitt og ikke tar betalt for overflødige funksjoner du ikke har bruk for.
 • Prisen. Noen aktører på markedet har eksistert i mange år og har blitt vant til å kunne holde prisene høye. Etter hvert som teknologien har avansert, har muligheten åpnet seg for mer kostnadseffektive løsninger. I dag varierer prisene fra 79 kr / måned til over 250 kr/ måned og enhet. Det kan være ganske store summer i løpet av noen år, så sammenlign nøye leverandørprisene, og hold øye med skjulte oppstartskostnader og lange bindingstider.
 • Enheter. Sørg for at selskapet du kjøper fra tilbyr flere forskjellige typer enheter, slik at du har mulighet til å bytte enhet i fremtiden hvis behovet skulle oppstå. Verden endrer seg raskere og raskere og det er regler og klausuler i forsikringsselskaper som påvirker garantier og lignende. Velg et selskap som tilbyr enheter som passer dine behov. Hvis selskapet trenger føreridentifikasjon, må du velge en leverandør som tilbyr både RFID -lesere og GPS -enheter i ett, slik at du ikke trenger å installere to enheter i hvert kjøretøy. WorkMirror tilbyr fire forskjellige typer enheter for forskjellige behov. OBD -enheten som er plassert i bilens diagnostikkontakt. Batterimontert enhet som plasseres direkte på bilens batteri. 12V -enhet som er plassert i bilens sigarettenneruttak og en RFID -enhet med støtte for føreridentifikasjon.

Vanlige spørsmål og svar

For øyeblikket trenger du ikke, men skatteetaten skriver eksplisitt at de anbefaler alle selskaper å bruke elektronisk kjørebok.

Ifølge det skatteetaten må dokumentasjonen lagres i 7 år.

Det er hovedsakelig to områder der potensialet for kostnadsbesparelser er stort. Dels fordi andelen private reiser vanligvis synker med introduksjonen av et elektronisk kjørejournalsystem. 2) Og delvis ved å optimalisere bilparken. Ved å se hvordan bilene brukes, kan du lettere justere mengden biler basert på virkeligheten. Besparelsene varierer fra sak til sak, men det er ikke uvanlig at kostnadsbesparelser er på mellom 10-15% ved innføring av en elektronisk kjørebok. I tillegg til dette vil du mest sannsynlig spare penger bare ved å bytte til WorkMirror. Vi tilbyr betydelig lavere priser (79kr / måned) enn de fleste konkurrentene på markedet (149-249 kr/ måned).

Alt avhenger av behovene til virksomheten din. Les mer om enhetene våre her.

FORDELER

Med WorkMirror kjørebok får du

Automatisk kjørebok

Med WorkMirror får du Norges enkleste og billigste kjørebok. Du får en klar oversikt over bilparken din, hvor langt bilene har blitt kjørt og hvordan de har blitt brukt.

Elektronisk Körjournal

Skatteetaten-eksportering

Vi oppfyller skatteetatens krav til dokumentasjon for kjørebøker. Du kan enkelt velge rapporter om hvordan dine firmabiler har blitt brukt på jobb og privat.

Føreridentifikasjon

Full støtte for føreridentifikasjon med RFID. Også integrert med GPS -enheten, så du trenger bare bare en enhet.

Rask oppstart

Vi tilbyr en enkel installasjon der du kobler enheten til bilen på bare noen få sekunder. Med våre smarte importfunksjoner kommer du raskt i gang.

Reduserte kostnader

Vår strategi er å holde prisene betydelig lavere enn konkurrentene. I mange tilfeller kan du halvere kostnadene for både enheter og kjørebok ved å velge WorkMirror

God oversikt

Smarte kartvisninger der du raskt får oversikt over kjøretøyene dine, hvor de er og om de er ute og kjører. Selvfølgelig med mulighet for filtrering for rask oppfølging.